Yttrandefrihet

Kort info om KDs politik rörande yttrandefrihet.

Sverige har en lång och stark tradition av yttrandefrihet. Det ska vi vara stolta över. Yttrandefriheten bygger på idén att man måste få uttrycka även sådant som inte alla vill höra eller alls håller med om. Det är en grundläggande fri- och rättighet i ett demokratiskt land. Yttrandefriheten bör inte begränsas mer än nödvändigt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023