Religionsfrihet

Kort info om KDs politik rörande religionsfrihet

Religionsfriheten är en betydelsefull del av de demokratiska fri- och rättigheterna. Religionsfriheten innebär att varje medborgare har rätten att utöva sin religion, och det innebär även att man har rätten att anordna offentliga gudstjänster. Religionsfriheten angår även den som inte har en tro eller som är ointresserade av frågeställningen eftersom den utgör en del av den pluralism som är en del av det demokratiska samhället.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022