Arbetsintegrerande sociala företag

Kort info om KDs politik rörande arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är mycket viktiga för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och för den ekonomiska politiken i stort. Dessa företag har innovativa lösningar på samhällsproblem och återinvesterar ofta vinsten i verksamheten eller sociala ändamål. Kristdemokraterna vill utöka stödet till de arbetsintegrerade sociala företag som tar emot personer som står längst från arbetsmarknaden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022