Bostad

Kort info om KDs politik rörande bostad

Under många år har det byggts för lite i Sverige, vilket har lett till bostadsbrist och långa bostadsköer. Det saknas idag billiga bostäder i Sverige, men vi har också ett kraftigt underskott av villor. Kristdemokraterna vill se fler aktörer på marknaden som pressar priserna tillsammans samt stärka det regionala inflytandet över bostadsplaneringen och förenkla regelkrånglet. Vi vill skapa långsiktiga villkor för såväl byggande som förvaltning och ägande. Det är genom en utökad tillgång till byggbar mark och sänkta trösklar in på bostadsmarknaden som vi kan lösa de knutar som finns idag.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022