Jobbskatteavdraget

Kort info om KDs politik rörande jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdragen gör det mer lönsamt att arbeta och stärker ekonomin för de flesta hushåll, procentuellt allra mest till de med lägre inkomster. Alliansregeringen genomförde fem jobbskatteavdrag vilket inneburit skattesänkningar på en månadslön per år för heltidsarbetande samt att vi i dag har 70 000–100 000 fler som arbetar än vad vi annars hade haft. Kristdemokraterna har även föreslagit dubbelt jobbskatteavdrag för dem som varit sjukskrivna eller arbetslösa under längre tid, för personer under 24 år och nyanlända de fem första åren. Kristdemokraterna vill dessutom att det förhöjda jobbskatteavdraget höjs från 69 års ålder med 37 procent samt införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022