Värdighetsgaranti

Kort info om KDs politik rörande värdighetsgaranti

Enligt socialtjänstlagen ska omsorgen om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Kristdemokraterna har länge drivit frågan att varje kommun ska ha en värdighetsgaranti i äldreomsorgen. Garantin innebär en utfästelse om vad den äldre kan förvänta sig i omsorgen och en förbindelse om kompensation ifall kommunen inte lever upp till denna kvalitetsnivå.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022