Arbetskraftsinvandring

Kort info om KDs politik rörande arbetskraftsinvandring

Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt näringsklimat men också på tillgång till kvalificerad arbetskraft. Det är angeläget att stoppa kompetensutvisningarna av utländsk arbetskraft. För att komma tillrätta med fusk/utnyttjande, undanträngning av invånare i utanförskap vill vi se ett lönegolv på 35 000/mån för arbetskraftsinvandring, med undantag för bristyrken (ex. säsongsarbeten samt vissa vårdyrken). Vi vill ta bort möjligheten till spårbyte. Systemet utnyttjas felaktigt bland annat genom falska arbetstillstånd kan lämna människor i väldigt utsatta situationer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022