Enskilda avlopp

Kort info om KDs politik rörande enskilda avlopp

Reglerna för enskilda avlopp behöver ändras så att nytillkommen bebyggelse utanför tätorterna inte hindras av byråkratiska skäl. Den som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav ska i normalfallet inte kunna påtvingas ett kommunalt avlopp. Det ska vara omvänd bevisbörda för myndigheter gentemot privatpersoner med enskilda avlopp, det vill säga att myndigheten ska visa att det sker utsläpp i otillåten omfattning för att de ska kunna ålägga ägaren att ändra sitt avlopp. Statliga lånegarantier bör ges till fastighetsägare med begränsad ekonomi som behöver uppgradera icke-miljögodkända äldre avlopp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022