Innovation

Kort info om KDs politik rörande innovation

Sverige är ett av världens bästa länder på innovation men bland de sämsta på att kommersialisera dessa . Kristdemokraterna vill stärka samverkan mellan universitet, forskningsinstitut och näringsliv och se nya gemensamma forskningsprogram som återspeglar näringslivets behov och där staten deltar som betydande finansiär. Ett särskilt fokus ska vara på de små och medelstora företagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2023