Sexualbrott

Kort info om KDs politik rörande sexualbrott

Straffen för sexualbrott ska skärpas. Den 1 augusti 2022 skärptes straffen för flera sexualbrott, bland annat höjdes minimistraffet för våldtäkt till tre års fängelse. Detta är en bra början men ytterligare straffskärpningar för sexualbrott behövs. Straffen ska stå i proportion till brottet så att brottsoffret får upprättelse. Straffen måste stå i proportion till brottet så att brottsoffret får upprättelse. Vi menar att sex alltid ska bygga på frivillighet och står därför bakom samtyckeslagen. När det gäller sexualbrott mot barn vill vi att preskriptionstiden avskaffas så att brotten kan åtalas oavsett hur lång tid det gått.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023