Hjälpmedel

Kort info om KDs politik rörande hjälpmedel

Utbudet och självkostnaden för hjälpmedel och medicintekniska produkter skiljer sig idag kraftigt åt mellan regioner. Kristdemokraterna anser att det behövs ett nationellt ramverk angående patientavgifterna samt att det införs en nationell sammanställning över de hjälpmedel/medicintekniska produkter som är godkända och kvalitetssäkrade i de olika regionerna för att förbättra tillgängligheten oavsett var i landet man bor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022