Fritidskort

Kort info om KDs politik rörande fritidskort.

Kristdemokraterna har länge arbetat för att införa ett fritidskort för alla barn mellan 8-16 år, laddat med ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i föreningslivet, samt kulturskolan. Stödets storlek kommer variera utifrån hushållets ekonomi. De barn som finns i hushåll i ekonomisk utsatthet kommer ett betydligt större stöd laddat på kortet. Detta kommer att ge alla barn goda möjligheter att delta i fritidsaktiviteter som ger både positiv samvaro och möjlighet till motion. Detta är en del i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och ensamhet hos barn och unga.

Fritidskortet har nu förverkligats sedan Kristdemokraterna tillträdde i Regering. 50 miljoner kronor avsattes för 2023 för att ta fram den nödvändiga infrastrukturen för införandet av ett fritidskort till barn och unga. Under 2024 beräknas 731 miljoner kronor avsättas för att införa reformen och från 2025 beräknas årligen 792 miljoner kronor avsättas för samma ändamål.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023