Kort info om KDs politik rörande pedagogisk mångfald

Kort info om KDs politik rörande pedagogisk mångfald

Kristdemokraterna var med och drev igenom en barnomsorgspeng 2009 som ökar föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja annan pedagogisk verksamhet för sina barn än förskola, inklusive flerfamiljsystem, familjedaghem etcetera. Sedan 2006 råder det etableringsfrihet och kommunerna är skyldiga att godkänna andra pedagogiska omsorgsformer i enskild regi. Den pedagogiska mångfalden inom grund- och gymnasieskola är också viktigt frågor för Kristdemokraterna. Vi tycker att fristående skolor ska ha likvärdiga villkor som kommunala skolor och utrymme att utveckla sin pedagogiska särart.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022