Vägar

Kort info om KDs politik rörande vägar

Bra kommunikationer och ett välrustat vägnät är viktigt för att Sverige ska kunna utveckla välståndet, öka tillväxten och sysselsättningen. Standarden på vägnätet är därför avgörande för att företag ska kunna ha kvar verksamhet även på mindre orter. Det finmaskiga vägnätet är viktigt för en levande landsbygd, därför behöver vägunderhållet på landsbygden öka. Vi vill därför öka stödet till de enskilda vägarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022