Brottsbekämpning

Kort info om KDs politik rörande brottsbekämpning

Kristdemokraterna arbetar intensivt för att skapa ett tryggare Sverige. Det pågår en mycket negativ brottsutveckling i Sverige som är oroande. För att vända utvecklingen krävs både repressiva åtgärder med höjda straff och fler verktyg till Polisen men också ett stärkt brottsförebyggande arbete. Kristdemokraterna har under lång tid drivit på för fler synliga poliser och ökade resurser till hela rättsväsendet. Den som begår brott måste få ett kännbart straff, dels för att brottsoffret ska få upprättelse, dels för att vanekriminella som sitter inlåsta inte kan begå nya brott i fängelset och dels för att få en chans att genomgå behandling för missbruk och skaffa en utbildning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juli 2023