Invandring

Kort info om KDs politik rörande invandring

Kristdemokraterna anser att migrationspolitiken ska vara långsiktigt ansvarsfull, rättssäker, human och överblickbar. De senaste åren har dock visat på motsatsen. Sverige har tagit emot fler asylsökande än vi klarat av att integrera, inte tagit krafttag mot utnyttjandet av asylsystemet och framväxten av parallellsamhällen. Kristdemokraterna vill därför ha en stram migrationspolitik. Vi vill kraftigt begränsa den totala migrationen till Sverige med ett mål på nordiska nivåer. Inom dessa nivåer är det rimligt att prioritera de mest utsatta flyktingarna. Säkra och lagliga vägar, så som kvotflyktingssystemet, bör därför vara den huvudsakliga metoden för utlänningar att söka asyl i Sverige. Utgångspunkten är att flyktingar och alternativt skyddsbehövande söker skydd i första säkra land, att värna asylrätten, att försvara öppenheten och den fria rörligheten inom EU genom stärkt kontroll av EU:s yttre gräns. Vi vill motverka irreguljär migration, motverka människosmuggling och ett större fokus på att hjälpa flyktingar i närområdet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022