Tiggeri

Kort info om KDs politik rörande tiggeri

Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser. Många EU-medborgare, primärt romska, från Rumänien och Bulgarien, lever under svåra förhållanden i sina hemländer och söker sig till Sverige för att tigga. Målsättningen för svensk politik måste vara att situationen i hemländerna förändras. Tiggeri är ingen långsiktig lösning för dessa människor, i stället riskerar det att bidra till att problemen förvärras och permanentas. Vi behöver också via EU sätta press på dessa länder. Samtidigt behöver Sverige återinföra registrering för den som har vistats i landet längre än tre månader, så att personer som bryter mot EU:s regler om fri rörlighet kan avvisas från landet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022