Psykiatri

Kort info om KDs politik rörande psykiatri

De som har svår psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller konstaterad psykiatrisk sjukdom måste få hjälp, stöd och vård i tid. Psykiatriska tillstånd och måste få lika hög prioritet som kroppsliga sjukdomar inom sjukvården. Sysselsättning och meningsfull vardaglig aktivitet är en förutsättning för rehabilitering vid psykisk sjuk och för att främja ett liv i delaktighet och gemenskap. Vi lägger resurser på att förstärka och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Vi måste också förbättra övergången från BUP till den specialiserade vuxenpsykiatrin samt öka tillgängligheten till psykiatriambulanser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022