Psykiatri

Kort info om KDs politik rörande psykiatri

De som har svår psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller konstaterad psykiatrisk sjukdom måste få hjälp, stöd och vård i tid. Psykiatriska tillstånd måste få lika hög prioritet som kroppsliga sjukdomar inom sjukvården. Sysselsättning och meningsfull vardaglig aktivitet är en förutsättning för rehabilitering vid psykisk sjukdom och för att främja ett liv i delaktighet och gemenskap. Vi lägger resurser på att förstärka och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatri (BUP), införa en elevhälsogaranti samt satsa på att bryta den ofrivilliga ensamheten, inte minst bland våra äldre. Vi måste dessutom förbättra övergången från BUP till den specialiserade vuxenpsykiatrin samt öka tillgängligheten till psykiatriambulanser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023