Bildning

Kort info om KDs politik rörande bildning

Vårt skolsystem ska värna ett klassiskt bildningsideal som tar avstånd från relativism som urholkar kunskapens egenvärde. Klassisk bildning är viktig inte minst i ett samhälle där människor från många kulturella, etniska och religiösa grupper lever tillsammans. För att uppvärdera bildningen måste lärdoms- och bildningstraditionen respekteras – inte förlöjligas och raljeras över. Innan man kritiserar måste man förstå vad det är man kritiserar. Kunskap och fakta bör alltså komma steget innan analysen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022