Hyrköp

Kort info om KDs politik rörande hyrköp

Fler ska kunna äga sitt boende. Kristdemokraterna vill därför införa hyrköp, som innebär att en del av hyran går till att köpa lägenheten. På så vis kan en successiv övergång från hyrt till ägt boende ta plats – utan behov av lånelöften och större kapitalinsatser. Detta möjliggör även för människor med låg ekonomisk standard, som ofta sitter fast i hyresrätten som boendeform, att kunna långsiktigt äga sin bostad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022