Diskriminering

Kort info om KDs politik rörande diskriminering

I dag finns lag mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Kristdemokraterna har även varit med och infört "bristande tillgänglighet" som en diskrimineringsgrund.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022