FTT – finansiell transaktionsskatt

Kort info om KDs politik rörande FTT – finansiell transaktionsskatt

Kristdemokraterna säger nej till en finansiell transaktionsskatt då den endast har effekt om alla finansiella marknader i hela världsekonomin är med på den. Att införa FTT gör att stora delar av den finansiella sektorn helt enkelt flyttar till ett annat land. Det är också tveksamt om det finns ett egenvärde i att minska antalet transaktioner på finansmarknaden vilket är en av effekterna med FTT.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022