SFI/Svenska för invandrare

Kort info om KDs politik rörande SFI/Svenska för invandrare

Språket är en nyckel för integration. Kristdemokraterna vill införa SFI och samhällsorientering direkt på asylboenden. Vi vill att SFI med yrkesutbildning stegvis blir huvudalternativet för nyanlända som ska lära sig svenska. Vi vill också att SFI-utbildningen på ett bättre sätt ska kunna anpassas utifrån den enskildes livssituation och kunskapsnivå. Vi vill t.ex. införa obligatorisk SFI med baby under föräldraledigheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022