Reavinstskatt

Kort info om KDs politik rörande reavinstskatt

Kristdemokraterna vill förändra reavinstskatten (s.k. flyttskatt) så att skatten betalas först när man inte längre äger någon bostad. På så sätt flyttas hela vinsten vid en försäljning till en ny ägd bostad. Detta innebär att månadskostnaden för det nya boendet inte belastas, samtidigt får staten in hela skatten på reavinsten men i ett senare skede. Målet är att få ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022