Reseavdrag

Kort info om KDs politik rörande reseavdrag

Kristdemokraterna vill göra om reseavdraget så att det är oberoende av färdsätt och bygger på avstånd. Inom ramen för en sådan reform ska villkoren förbättras för dem som bor på landsbygden och är beroende av bilen. Vi har agerat för att utöka den övre gränsen för pendlingsavstånd, vilket innebär att fler som pendlar längre har möjlighet att göra ett avdrag.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022