Anhöriginvandring

Kort info angående KDs politik rörande anhöriginvandring.

Vår utgångspunkt är att familjer ska kunna återförenas. Vi tycker inte att det är rimligt att barn och föräldrar ska hållas åtskilda under lång tid. Ensamkommande barn ska så snart som möjligt återförenas med sina föräldrar. Om det är möjligt för barnet att återförenas med sin familj i hemlandet ska det ske skyndsamt. Rätten till anhöriginvandring ska gälla för de anhöriga som den asylsökande informerat om vid ankomsttillfället.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022