Assistans

Kort info om KDs politik rörande assistans

Under S/MP-regeringen har det sedan 2016 skett stora nedskärningar i rätten till personlig assistans för människor med omfattande funktionsnedsättning. Tusentals personer har fått färre timmar eller helt förlorat sin rätt till assistans trots oförändrat behov. Beviljandegraden av nya ansökningar rekordlåg. Organiserad brottslighet inom assistansen måste motverkas kraftfullt och effektivt men inte genom att inskränka rätten till assistans för de med verkliga behov på det sätt som sker idag. Vi Kristdemokrater har flera förslag för att rädda och utveckla assistansen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022