Assistans

Kort info om KDs politik rörande assistans/LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning. LSS och den personliga assistansen måste värnas och utvecklas. Det handlar om mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Personlig assistans är en av insatserna inom LSS. Under S/MP-regeringen har det sedan 2016 skett stora nedskärningar i rätten till personlig assistans för människor med omfattande funktionsnedsättning. Tusentals personer har fått färre timmar eller helt förlorat sin rätt till assistans trots oförändrat behov. Beviljandegraden av nya ansökningar har varit rekordlåg. Kristdemokraterna var genomgående kritiska till (S) regeringens slag mot assistansen.

Vi Kristdemokrater har flera förslag för att rädda och utveckla assistansen. En av Kristdemokraternas prioriterade förslag har varit att staten bör vara ensam huvudman för den personliga assistansen. Ett första steg i den riktningen togs 2020 då vi väckte ett utskottsinitiativ i Riksdagen tillsammans med Moderaterna och Vänsterpartiet. Utskottsinitiativet vann majoritet vilket ledde till den utredning som nu bereds inom Regeringskansliet, vilket är en stor vinst för oss Kristdemokrater. Ett annat prioriterat område är att motverka den organiserade brottsligheten som råder inom assistansen. Den behöver hanteras kraftfullt och effektivt utan att inskränka rätten till assistans för de med verkliga behov.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023