Naturskydd

Kort info om KDs politik rörande naturskydd

Hotade växt- och djurarter eller naturtyper kan behöva skyddas för att bevara den biologiska mångfalden. Sverige har åtagits sig, bland annat i Nagoyaöverenskommelsen, att bidra till detta. Viktigt att det finns ett antal olika alternativa skyddsåtgärder att välja bland och att skälig ersättning ges till dem som avstår mark eller vårdar skyddade områden för att dessa skall bestå över tid.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2022