Nordiskt samarbete

Kort info om KDs politik rörande nordiskt samarbete

De nordiska länderna binds samman av en gemensam historia och ett gemensamt kulturarv. Kristdemokraterna vill se ett fortsatt nära samarbete med våra nordiska grannländer, där vi tillsammans arbetar för en ökad rörlighet och möter centrala utmaningar. Vi vill se ett effektivt och fokuserat samarbete inom områden där vi tillsammans kan göra en verklig skillnad. Samverkan i Norden bör därför fokusera på gränssamarbete och även innefatta försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022