Adoption

Kort info om KDs politik rörande adoption

Vid alla adoptioner ska barnets behov och rättigheter komma först. Ingen vuxen har rätt till barn, men varje barn har rätt till kännedom om sitt ursprung och att, så långt som möjligt, få bli omvårdad av sina föräldrar. När de biologiska föräldrarna av någon anledning inte kan ta hand om sitt barn ska samhället eftersträva att ge barnet en ny familj som ersätter barnet för den mamma och pappa som gått förlorade. Gifta par, ensamstående och samkönade par (gifta eller som ingått registrerat partnerskap) ska kunna prövas som adoptivföräldrar. Vi vill höja adoptionsbidraget till 90 000 kr samt införa kostnadsfria föräldrautbildningar till presumtiva adoptivföräldrar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022