Arbetsmarknad

Kort info om KDs politik rörande arbetsmarknad

Fler måste ha ett jobb att gå till. Idag är trösklarna in på arbetsmarknaden för höga och alldeles för många står utanför arbetslivet och möjligheten att försörja sig själv. Arbetslöshet motverkas främst genom att nya jobb skapas genom satsningar på nya företag och att få befintliga att växa. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar idag dåligt. Tre av fyra svenska arbetsgivare upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens. Kristdemokraterna driver på för att rusta Sverige inför framtidens jobb. Det behövs god tillgång till utbildning och fler platser på yrkesvux. Vi måste förenkla för de som står långt från arbetsmarknaden genom fler nystartsjobb och utökat stöd till arbetsintegrerande sociala företag. Arbetslinjen ska värnas och vi vill göra det lönsamt att gå från bidrag till arbete genom en bidragsreform. Den ska genomföras genom dels lägre skatt på framför allt låg- och medelinkomsttagare. Dels genom införandet av ett bidragstak som utformas så att den som kan arbeta inte sammantaget kan få högre inkomst från bidrag än om den hade jobbat. Kristdemokraterna vill även införa ett officiellt mått på självförsörjning, som kan komplettera det vedertagna sysselsättningsmåttet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023