Delade turer

Kort info om KDs politik rörande delade turer

Kristdemokraterna vill motverka de delade turerna inom äldreomsorgen. Delade turer innebär två arbetspass med ett uppehåll på över en timme emellan. Det är inte ovanligt med upp emot fyra timmars uppehåll mitt på dagen. Delade turer försvårar sammanhängande ledighet, möjlighet till återhämtning och sliter på familjelivet. Vi vill att kommuner ska kunna söka medel för att införa den s.k. Söderhamnsmodellen, som innebär att ingen ska tvingas att arbeta delade turer, men där den som frivilligt väljer att arbeta sådana pass får ekonomisk ersättning för tiden mellan passen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022