Säkerhetspolitik

Kort info om KDs politik rörande säkerhetspolitiken

Inför en alltmer komplex hotbild byggs fred och säkerhet genom samverkan. EU, Nato och FN är nödvändiga komponenter för att bibehålla demokrati och självständighet i Europa. Kristdemokraterna säger ja till EU:s försvarssamarbete om exempelvis gemensamt framtagande av försvarsmateriel och om att förenkla truppförflyttningar – men vi säger nej till en gemensam EU-armé. Istället förespråkar vi ett svenskt medlemskap i Nato. Kristdemokraterna är positiva till ansvarsfulla internationella insatser, som syftar till fred, frihet och mänskliga rättigheter. Vi vill vara med och försvara för våra medmänniskor utomlands.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2023