LOV

Kort info om KDs politik rörande LOV

Lagen Om Valfrihetssystem (LOV), innebär att omsorgstagaren är den som ska få välja vem som ska ge omsorg samtidigt som kommunen är ytterst ansvarig för omsorgen. LOV kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Vi vill förenkla för idéburna företag och organisationer att verka i välfärden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022