Företagsskatt

Kort info om KDs politik rörande företagsskatt

För att Sverige ska vara ett tilltalande land att investera och starta företag i måste skattesatsen på företagande och kapital ligga på attraktiva nivåer jämfört med omvärlden. Allt för höga skatter kan leda till att företag och kapital flyttar utomlands. Därför bör bland annat 3:12-reglerna förbättras. Vi föreslår mer konkurrenskraftiga skatter på delägarskap för nyckelpersoner i växande företag, det vill säga bättre regler för personaloptioner, samt att det införs ett särskilt "entreprenörskapskonto" med syfte att förenkla för entreprenörer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 september 2022