Barnbidrag

Kort info om KDs politik rörande barnbidrag

Barnbidrag finns för att täcka merkostnader som följer av barn i hushållet och utgår till alla barnhushåll oavsett inkomst. Sedan 2014 är huvudregeln att barnbidraget delas lika när föräldrarna har gemensam vårdnad, något Kristdemokraterna då föreslagit. Det tydliggör att mammor och pappor är lika mycket föräldrar och lika viktiga för sina barn.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022