Strandskydd

Kort info om KDs politik rörande strandskydd

Kristdemokraterna vill reformera strandskyddet i grunden. Strandskyddet för små sjöar och vattendrag upp till två meters bredd ska som grundregel tas bort. Kommunerna måste få ett större mandat kring hur utvecklingen längs sjöar och vattendrag ska se ut, och det lokala inflytandet måste stärkas. Vi vill se en mer rättssäker och tydlig lagstiftning där markägaren enklare kan förutse om en tänkt åtgärd kan vara möjlig eller inte.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022