Barnäktenskap

Kort info om KDs politik rörande barnäktenskap

Sedan 2019 slutar Sverige att erkänna äktenskap där någon part är under 18 år även om äktenskapet var giltigt i det land där det ingicks. Kristdemokraterna vill förstärka arbetet mot barnäktenskap. Genom avtal och samarbete med andra länder ska UD förstärka sina avtal och samarbete med andra länder för att kunna hämta hem barn som förts ut ur Sverige för att giftas bort. Vid misstanke om att ett barn förts bort för tvångsgifte ska en domstol kunna utfärda en order om att barnet ska återföras eller påbörja hemresa innan en viss tid (ofta 48 timmar). Om föräldrarna vägrar ska de kunna dömas till fängelse.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022