Gängkriminalitet

Kort info om KDs politik rörande gängkriminalitet

Kriminella gäng bidrar till den våg av grov brottslighet som präglar Sverige med skjutningar, handgranater, narkotikaförsäljning och attacker mot poliser. De sätter framför allt skräck i de särskilt utsatta områdena. Att stävja gängvåldets utveckling är av största vikt för att återta tryggheten. Här och nu krävs kraftfulla repressiva åtgärder med fler verktyg till polisen, strategiska straffskärpningar och ökade resurser till hela rättsväsendet. Det behövs även åtgärder för ökad lagföring. Parallellt måste det brottsförebyggande arbetet intensifieras med åtgärder i skolan, satsningar på familjen och jobb för unga.

Till varje skola bör det vara knuten en särskilt utnämnd polis. Det behövs även mer stöd till personer som vill hoppa av kriminella gäng och föräldrastödsprogrammen är oerhört viktiga så att föräldrar kan hantera barn som tidigt visar tecken på att falla in i kriminalitet, missbruk eller annat utagerande beteende. Gängens ekonomi är en annan viktig del, som kräver fler verktyg till Tullen och ett utökat samarbete mellan olika myndigheter. Enskilda måste också ta ett större ansvar och inte göda den svarta marknaden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023