Gängkriminalitet

Kort info om KDs politik rörande gängkriminalitet

Kriminella gäng bidrar till den våg av grov brottslighet som präglar Sverige med skjutningar, handgranater, narkotikaförsäljning och attacker mot poliser. De sätter framför allt skräck i de särskilt utsatta områdena. Det behövs fler poliser för att skapa ordning, och hårdare straff för den som ingår i kriminella gäng. Vi vill förbjuda samröre med organiserad kriminalitet, skärpa straffen för narkotikaförsäljning, införa hårdare straff för den som attackerar exempelvis sjukhus eller socialkontor. Dessutom behöver straffrabatterna ses över. Mängdrabatt, ungdomsrabatt och allmänna strafflindrande principer gör att kriminella får alldeles för låga straff. Det behövs också förebyggande åtgärder i skolan, satsningar på familjen och jobb för unga. Även brott som begås av personer under 15 år behöver utredas. Till varje skola bör det vara knuten en särskilt utnämnd polis. Det behövs mer stöd till personer som vill hoppa av kriminella gäng och föräldrastödsprogram så att föräldrar kan hantera barn som tidigt visar tecken på att falla in i kriminalitet, missbruk eller annat utagerande beteende.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022