Inkomstskatter

Kort info om KDs politik rörande inkomstskatter

Inkomstskatterna ska utformas så att arbete, utbildning och ansvarstagande lönar sig. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt. Drygt en miljon betalar statlig inkomstskatt idag och en majoritet av svenskarna förväntas betala statlig inkomstskatt någon gång i livet. Dessutom avtrappas jobbskatteavdraget för inkomster över 54 000 kr i månaden. Det gör att det lönar sig dåligt att utbilda sig och ta extra ansvar på jobbet. Därför vill vi höja skiktgränsen i den statliga inkomstskatten, vilket gör att betydligt färre behöver betala mer skatt. Vi föreslår breda skattesänkningar, där alla som arbetar får sänkt skatt, och riktade skattesänkningar till särskilda grupper som står långt från arbetsmarknaden. Det gäller långtidsarbetslösa, nyanlända, unga upp till 23 år. Föräldrar med barn under 18 år ska därutöver få en skattesänkning på 300 kr/månad och förälder. Kristdemokraterna vill också ta bort hela skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare, vilket minskar skatten väsentligt. Vi vill dessutom se ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag för personer som är 69 år eller äldre, med syfte att det ska bli mer lönsamt för den som vill att arbeta längre.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022