Uppehållstillstånd

Kort info om KDs politik rörande uppehållstillstånd

Kristdemokraterna vill ha tidsbegränsande uppehållstillstånd som huvudregel för alla skyddskategorier förutom kvotflyktingar. Utgångspunkten är att skydd ska ges under den tid den asylsökande inte kan återvända hem. Om en skyddsbehövande med uppehållstillstånd integreras i det svenska samhället genom att lära sig det svenska språket, ta till sig den svenska kulturen och samhällsgemenskapen, försörja sig själv, klarlägga sin identitet samt klarar en vandelsprövning ska personen kunna ansöka om och förvärva ett permanent uppehållstillstånd. Om en person inte integreras i samhället och skyddsbehovet inte kvarstår måste utgångspunkten vara att personen återvänder till ursprungslandet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022