Bredband

Kort info om KDs politik rörande bredband

Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli världsbäst på att använda digitaliseringens möjligheter. Det förutsätter tillgång till ett robust bredband över hela landet. Detta är viktigt för att samtliga invånare får jämlika villkor för att bo och verka i olika delar i landet. Där det inte finns lönsamhet för privata företag att bygga ut bredband, bör staten påskynda utbyggnaden av bredband och mobil uppkoppling. Regeringen måste säkerställa att invånarna i landsbygderna får fungerande bredbandsuppkoppling i samband med att kopparnätet monteras ned. Vi anser inte att någon ska klippas bort från nätet innan en minst lika bra uppkoppling kan erbjudas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022