Tobak

Kort info om KDs politik rörande tobak

Det ska vara svårt att börja och lätt att sluta röka. Dessutom ska det i möjligaste mån förhindras att någon utsätts för passiv rökning. Barn och unga ska varken börjar röka eller använda andra nikotinprodukter. Exponeringsförbud för röktobak och höjda punktskatter tillsammans med ett nationellt kompetenscenter för ANDTS-prevention är viktiga delar inom området.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022