Förlossning

Kort info om KDs politik rörande förlossning

Alla har rätt till en trygg förlossning. Vi föreslår nationella mål och ett kompetenscentrum för förlossnings- och eftervården. Fler barnmorskor måste anställas och fler utbildas. Vid hemgång ska kvinnan erbjudas hembesök av barnmorska och alla ska ha rätt till en fast barnmorska, med ett team som följer kvinnan genom graviditet, förlossning och eftervård samt en mamma-rehab-check som kan användas hos fysioterapeuter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022