Privata vårdförsäkringar

Kort info om KDs politik rörande privata vårdförsäkringar

Den solidariskt finansierade vården ska hålla en så hög kvalitet att privata vårdförsäkringar inte ska behövas. Det är samhällsekonomiskt ineffektivt att människor betalar två gånger för vården. Vårt fokus är den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården som ska erbjuda god vård på lika villkor till hela befolkningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022