Asylprogram

Kort info om KDs politik rörande asylprogram

Kristdemokraterna vill att fler integrationsinsatser ska sättas in redan under asyltiden. Förutom att underlätta för asylsökande att arbeta från första dagen vill vi införa krav på att asylsökande erhåller och ska delta i 15 timmar språkutbildning och nio timmar samhällsorientering per vecka. Asylsökande ska också ha ett arbetskrav på sig om 16 timmar per vecka vid det egna asylboendet. Den som inte deltar i utbildningen eller uppfyller arbetskravet kan få sin dagersättning nedsatt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022