Barnomsorgspeng

Kort info om KDs politik rörande barnomsorgspeng

Kristdemokraterna har alltid, och kommer alltid, verka för flexibilitet och valfrihet för föräldrar och familjer. Vi vill därför utveckla barnomsorgspengen, dvs det kommunala bidrag som idag följer med varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg föräldrarna väljer, på flera sätt.

Vi vill vi stärka möjligheten till enskild pedagogisk omsorg. Inom denna omsorgsform finns idag möjlighet för en förälder att få ersättning för att ta hand om egna och andras barn, men bara för lika många egna barn som antalet barn man tar emot från andra familjer. Den här möjligheten behöver stärkas. Idag vet många föräldrar inte om att möjligheten finns, det är krångligt att få tillstånd och kommunerna ställer höga och ibland orimliga krav. Det vill vi ändra på. Vi tror att denna typ av barnomsorg skulle passa fler små barn och föräldrar – med små barngrupper, flexibla tidsupplägg och verksamhet i hemmiljö. Dessutom skulle det avlasta överfulla förskolor. Ersättningen per barn bestäms av kommunerna, och bör fortsatt göra det.

På sikt vill Kristdemokraterna även att det ska finnas möjlighet för föräldrar, som vill vara hemma något längre med sina små barn, att få barnomsorgspeng för omsorg om endast egna barn. Barnomsorgspengen ska i detta fall gälla barn som fyllt 1 men inte 3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad, räknas som beskattningsbar inkomst och vara pensionsgrundande. Ersättningen ska inte kunna tas ut samtidigt som föräldraförsäkring eller ersättningar från andra socialförsäkrings- eller bidragssystem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022