Vattenkraft

Kort info om KDs politik rörande vattenkraft

Vattenkraften fyller en mycket viktig roll i Sveriges energisystem. Även den småskaliga vattenkraften är viktig. Det finns fortfarande en hotbild från regering och myndigheter mot den småskaliga vattenkraften. Kristdemokraterna fortsätter därför att arbeta för att värna den småskaliga vattenkraften. Vid omprövningar ska det finnas en balans mellan exempelvis fiskens behov av vandringsvägar och å andra sidan elproduktion, kultur- och miljöintressen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022