Landsbygd

Kort info om KDs politik rörande landsbygd

Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. På landsbygden finns energikällorna, mineralerna som behövs i den hållbara tekniken och den växtlighet som tillhandahåller livsmedel, energi, rekreation och inte minst en livsmiljö för de arter som vi delar vårt land med. Genom att lyfta undan de hinder som idag finns för livet på landet kan vi få en positiv utveckling som gynnar hela vårt land, inklusive städerna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2022