Trafiksäkerhet

Kort info om KDs politik rörande trafiksäkerhet

Kristdemokraterna anser att arbetet med att förverkliga Nollvisionen om antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken måste intensifieras för att nå etappmålet för 2030. Målet är att antalet omkomna i trafiken ska halveras till max 133 personer, jämfört med medelvärdet perioden 2017-2019. Viktiga åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten är att minska alkoholen i trafiken, upprusta och förbättra vägnätet samt kontroll och efterlevnad av hastighetsbegränsningarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 september 2022